Hore

PrihláškaTu sa môžete prihlásiť na váš jazykový kurz

Prosím prečítajte si inštrukcie ako vyplniť prihlášku nižšie.

Váš jazykový program zostavujeme pre vás tak, aby vám časovo vyhovoval, čo najviac. Sme radi, ak vás jazykový kurz bude tešiť a motivovať a nájdete si preň vždy čas. Preto je dôležité zamyslieť  sa, kedy by vám vyhovoval váš jazykový kurz najviac.

Vypíšte do prihlášky všetky časy pre váš kurz, ktoré by vám mohli vyhovovať.

Napríklad, do prihlášky uvediete: môžem v pondelok, utorok a stredu po 17.00 hod. alebo môžem dopoludnia každý deň a pod. Na základe týchto údajov vás budeme kontaktovať s návrhom jazykového programu pre vás.

Ak máte záujem o mikroskupinu, pozveme vás na „zaraďovaciu“ úvodnú hodinu.

Na „zaraďovacej“ hodine  si overíme, či účastníci jazykového kurzu môžu byť spolu reálne. Hoci do prihlášky uvádzate približnú jazykovú úroveň, „zaraďovacia“ hodina slúži na to, aby lektor posúdil vašu skutočnú aktívnu znalosť cudzieho jazyka. Predídeme tak nedorozumeniam a zaradíme vás do správnej jazykovej skupiny ešte pred začatím kurzu. Pri individuálnych kurzoch „zaraďovacia“ hodina neprebieha.

Vyplňte prosím nasledujúce údaje:

1. Osobné údaje2. Doterajšie vzdelávanie v cudzom jazyku


3. Jazyk, o ktorý máte záujem

4. Vaša momentálna jazyková znalosť - úroveň

5. Jazykový kurz, o ktorý máte záujem

6. Uveďte prosím, ktoré dni a časy Vám vyhovujú najviac:

7. Aká intenzita Vám vyhovuje najviac – PROSÍM UVEĎTE VIACERÉ MOŽNOSTI:*
(neplatí pre Saturday Free, REPAS a letné programy)

8. Žiadam zabezpečiť učebnicu za 10 % zľavu*

9. Máte záujem o medzinárodný certifikát?*

10. Uveďte prosím, čo od kurzu očakávate:*

11. Ak Vám štúdium hradí zamestnávateľ, uveďte prosím tieto údaje:12. Uveďte prosím, kde ste sa o nás dozvedeli:*

Ďakujeme Vám za vyplnenie týchto údajov. Medzinárodná Jazyková Agentúra v Žiline sa zaväzuje využiť tieto údaje výlučne pre potreby Vášho vzdelávania a poskytovanie ďalších informácií prostredníctvom Newslettra. Odoslaním tejto prihlášky účastník potvrdil, že sa oboznámil s cenníkom a so všeobecnými podmienkami o jazykovom vzdelávaní a odoslaním formuláru ich akceptuje.


Polia označené * sú povinné.